Záleží mi na mojom zdraví, ale aj zdraví mojej rodiny, kamarátov… Záleží mi na mojej budúcnosti, a preto chcem pomôcť a pridať sa k prvej TISÍCKE odvážnych a zodpovedných mladých ľudí.

Hľadáme 1000 odvážnych – zodpovedných mladých ľudí

Ak máš medzi 18-35 rokov a chcel by si pomôcť dôležitému medicínskemu výskumu v oblasti Lynchovho syndrómu a kolorektálneho karcinómu, tak prosím vyplň žiadosť o základné gastroenterologické vyšetrenie. Vďaka tebe a aj tvojim kamarátom, budeme v budúcnosti vedieť lepšie pomôcť v prevencii závažných onkologických ochorení.

Čo ťa na vyšetrení čaká?

  • osobný pohovor s medicínskym pracovníkom
  • odber krvi
  • vyšetrenie vzorky stolice

Po vyplnení dotazníka sa ti ozveme a všetko osobne vysvetlíme. Už teraz ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas a záujem. Vyšetrenie bude vykonávané v zdravotníckom centre ASSIDUO Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava (www.assiduo.sk)

Prihlasovací formulár:

X
Odoslaním údajov, vyplnených v prihlasovacom formulári mám záujem pre zaradenie do štúdie - Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.
Dávam súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov, ktoré som vyplnil na prihlasovacom formulári.